Ś.P.

Józef Kubicki
zm. 1.01.1988 r.
Stanisław Kubicki
zm. 1.01.1954 r.
Marianna Kubicka
zm. 1.01.1962 r.
Helena Kubicka
zm. 1.01.1997 r.

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 28

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: