Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: III Pozycja: 5Ś.P.

Aniela Szubert
żyła lat 74
zm. 6.10.1960 r.
Jan Wolski
żył lat 2
zm. 7.06.1950 r.
Leon Szubert
żył lat 74
zm. 25.05.1950 r.

Miejsce na cmentarzu: