Ś.P.

Henryka Leszczyńska
zm. 1.01.2013 r.
Natalia Jasinska
zm. 1.01.1954 r.
Henryk Leszczyński
zm. 1.01.1982 r.
Józef Jasiński
zm. 2.07.1966 r.

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 21

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: