Ś.P.

Antoni Borowski
zm. 1.01.1984 r.

Kwatera: V Rząd: IV Pozycja: 171

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: