Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: III Pozycja: 15Ś.P.

Lila Makowicz
ur. 1944 r.
zm. 1962 r.

Miejsce na cmentarzu: