Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 6Ś.P.

Ewa Adamczewska
żyła lat 63
zm. 1.02.1949 r.
Feliks Adamczewski
żył lat 69
zm. 8.02.1951 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: