Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: I Pozycja: 14Ś.P.

Krystyna Kamińska
żyła lat 61
zm. 23.07.2009 r.
Dariusz Kamiński
żył lat 34
zm. 15.04.2011 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: