Ś.P.

Henryk Krzysztofiak
zm. 1.01.1973 r.
Zofia Bielecka
zm. 1.01.2009 r.
Józef Bielecki
zm. 1.01.2009 r.

Kwatera: V Rząd: I Pozycja: 18

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: