Ś.P.

Antoni Kabat
zm. 9.06.1915 r.

Kwatera: IV Rząd: X Pozycja: 338

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: