Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: VII Pozycja: 4Ś.P.

Jan Mazur
zm. 20.03.1998 r.
Bolesław Mazur
zm. 22.05.1953 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: