Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: XVI Pozycja: 12Ś.P.

Zofia Leszczyńska
żyła lat 87
zm. 23.12.2007 r.
Józef Leszczyński
żył lat 70
zm. 29.06.1987 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: