Ś.P.

Krystyna Florczak
zm. 1.01.1999 r.
Piotr Florczak
zm. 1.01.1970 r.
Anna Florczak
zm. 1.01.1989 r.

Kwatera: IV Rząd: II Pozycja: 82

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: