Strona Główna>Cmentarz>Kwatera IV

Kwatera: IV Rząd: IV Pozycja: 15Ś.P.

Józef Batorowicz
żył lat 63
zm. 23.03.1949 r.
Helena Batorowicz
żyła lat 39
zm. 10.04.1940 r.

Miejsce na cmentarzu: