Ś.P.

Zachariasz Kowalczyk
zm. 1.01.1971 r.
Regina Kowalczyk
zm. 1.01.2008 r.

Kwatera: IV Rząd: I Pozycja: 39

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: