Ś.P.

Arkadiusz Żeromiński
zm. 1.01.1993 r.
Zofia Żeromińska
zm. 1.01.2015 r.
Józef Leszczyński
zm. 1.01.1970 r.
Janina Leszczyńska
zm. 1.01.1970 r.

Kwatera: IV Rząd: I Pozycja: 4

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: