Strona Główna>Cmentarz>Kwatera I

Kwatera: I Rząd: VI Pozycja: 13Ś.P.

Zofia Wiktorowska
żyła lat 63
zm. 14.12.2006 r.
Jan Wiktorowski
żył lat 51
zm. 14.07.2011 r.
Krzysztof Wiktorowski
żył lat 55
zm. 18.08.2017 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: