Ś.P.

Stanisława Grabowicz
zm. 1.01.1998 r.
Józef Nowakowski
zm. 1.01.1988 r.
Sławiusz Nowakowski
zm. 1.01.1998 r.
Jan Grabowicz
zm. 1.01.1984 r.

Kwatera: III Rząd: III Pozycja: 66

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: