Strona Główna>Cmentarz>Kwatera III

Kwatera: III Rząd: II Pozycja: 6Ś.P.

Halina Drążek
żyła lat 54
zm. 19.09.2001 r.
Bronisław Drążek
żył lat 66
zm. 1.10.2006 r.

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: