Ś.P.

Helena Bielecka
zm. 1.01.1978 r.
Jan Bielecki
zm. 1.01.1969 r.
Eugeniusz Bielecki
zm. 1.01.1970 r.

Kwatera: III Rząd: I Pozycja: 30

Status opłaty grobu nieustalony

Miejsce na cmentarzu: