Ś.P.

Marian Sołdon
zm. 4.02.1995 r.

Kwatera: I Rząd: VI Pozycja: 3

Grób nieopłacony

Miejsce na cmentarzu: