Strona Główna>Cmentarz>Kwatera V

Kwatera: V Rząd: IV Pozycja: 6Ś.P.

Janina Kuropatwa
żyła lat 81
zm. 12.07.2022 r.

Miejsce na cmentarzu: