Ś.P.

Kazimierz Jasiński
zm. 1.01.1980 r.
Stanisław Jasniński
zm. 1.01.2014 r.

Kwatera: II Rząd: II Pozycja: 72

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: