Strona Główna>Cmentarz>Kwatera II

Kwatera: II Rząd: II Pozycja: 11Ś.P.

Maria Olczyk-Nowacka
żyła lat 58
zm. 18.05.2014 r.

Miejsce na cmentarzu: