Ś.P.

Danuta Jakubczyk
zm. 9.05.2023 r.

Kwatera: I Rząd: Pozycja:

Grób opłacony

Miejsce na cmentarzu: