TRWA ŁADOWANIE STRONY...

Sanktuarium Maryjne
w Starych Skoszewach

Ogłoszenia parafialne XII Niedziela zwykła 20 czerwca 2021 r.

20/06/2021 | Administrator

W TYM TYGODNIU W LITURGII WSPOMINAMY:
• Nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie o godz. 17:15, w niedziele o godz. 16:15
• 23 VI - Dzień Ojca - na wieczornej Mszy św. O 17:30 będziemy modlić się za naszych Ojców
• 24 czerwca Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela.

1. 19 czerwca odbyło się w naszym Sanktuarium Dekanalne Święto Młodych. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie, a także przebieg spotkania i wszystkim, którzy sponsorowali kiełbaski na ognisko lub ciasta. Szczególnie dziękuję Agacie Pietrzak, Marzenie Stęcel, Marcie i Aleksandrze Sośnickim za pomoc w kuchni, dziękuję panom Wincentemu Musiał i Dariuszowi Mroczkowi za pomoc w przygotowaniu miejsca spotkania.

2. Dzisiaj obecne są w naszej Wspólnocie Siostry Magdalena i Aleksandra - urszulanki SJK z relikwiami św. Urszuli Ledóchowskiej. Na każdej Mszy św. wygłoszą w ramach homilii słowo, a po Mszach św będą rozprowadzać publikacje związane z osobą i dziełami założycielki ich zgromadzenia.

3. Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 VI w czwartek o godz. 9:00

4. W sobotę 26 czerwca przyjedzie grupa z Oratorium dla Dorosłych z Ochronki Bałuckiej Sióstr Salezjanek w Łodzi.

5. 27 czerwca zostali zaproszeni przedstawiciele grup AA, którzy dadzą świadectwo trwania z Bogiem w trzeźwości, po Mszy św o 12:00 odbędzie się piknik trzeźwościowy.

6. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16:30 zapraszam na spotkanie na plebanię przedstawicieli Rady Parafialnej, a także orkiestry i straży pożarnej w celu omówienia przygotowań do parafialnego odpustu i parafialnych dożynek.

7. Rozpoczęły się prace związane z malowaniem dachu. Powierzchnia została umyta, w poniedziałek będzie myta i malowana wieża. Realizowane są prace związane z remontem organistówki. Została położona warstwa siatki i kleju, okopane fundamenty, aby dookoła położyć kostkę i dokończyć tynkowanie. Dziękuję za te prace panom z orkiestry: Łukaszowi Stano, Jackowi Żaromińskiemu i Markowi Adamczewskiemu, Tadeuszowi Bileckiemu, Adamowi Niewiadomskiemu. Również bardzo zaawansowane są prace przy instalacji organów. Wstawiane są kolejne głosy, została dobudowana skrzynia instrumentu, są także chromowane i złocone poszczególną piszczałki.

8. Trwa zbiórka na malowanie dachu. Serdeczne podziękowania za złożone ofiary mieszkańcom: … indywidualne ofiary 500 PLN. Listy do poszczególnych miejscowości są w zakrystii. Bardzo dziękuję osobom, które przeprowadzają zbiórkę, bo spotykają się z różnym przyjęciem.

9. Rozpoczyna się rekrutacja do Studium Organistowskiego na rok akademicki 2021/22. Celem Studium Organistowskiego jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji organisty kościelnego. Program nauczania realizowany jest w cyklu 5-letnim, w trybie zajęć wykładowych oraz indywidualnych (fortepian, organy). W indywidualnych przypadkach – po sprawdzeniu wiedzy i umiejętności – kandydat może być przyjęty na rok wyższy. Zapraszamy także organistów już zatrudnionych w parafiach, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje muzyczno-liturgiczne. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 23 czerwca 2021 r. od godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (lub w II połowie września). Zgłoszenia przyjmowane są w Sekretariacie Studium Muzyki Kościelnej AŁ, ul. Zgierska 123 lub drogą elektroniczną – e-mail: smk@archidiecezja.lodz.pl. Informacje: kom. 882 383 785.

10. Dziękuję za sprzątanie i piękne kwiaty mieszkańcom Starych Skoszew za rzeką, dziękuję za przepiękną dekorację państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Jasińskim.