TRWA ŁADOWANIE STRONY...

Sanktuarium Maryjne
w Starych Skoszewach

Ogłoszenia parafialne Wszystkich Świętych 1 listopada 2020 r.

01/11/2020 | Administrator

W TYM TYGODNIU W LITURGII WSPOMINAMY:
• W tym tygodniu: I czwartek m-cz: modlić będziemy się o nowe powołania do służby w Kościele; I piątek m-ca, odwiedziny chorych od godz. 9:00, spowiedź od godz. 17:00, od godz. 20:00 „wieczór uwielbienia” i adoracja NS do godz. 7:00, jest lista na zapisy. W I sobotę miesiąca różaniec wynagradzający o godz. 17:00

1. Dzisiaj w Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. tylko w kościele, ze względu na postanowienie Abp Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego według porządku niedzielnego o godz. 9:00, 12:00 i 16:30. Procesja z wyczytaniem wypominków odbędzie się wokół kościoła. Początek o godz. 11:15. Na każdej Mszy św. będą włączone głośniki dokoła kościoła, ponieważ w środku budynku może przebywać 40 osób wraz ze służbą liturgiczną. Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień. Penitencjaria Apostolska zwróciła się jednocześnie do kapłanów z prośbą, aby „oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym”.

2. W poniedziałek 2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Msze św. O godz. 9:00 i 17:30.

3. Od 1 do 8 listopada organizujemy codzienną, pokutną modlitwę różańcową przez wszystkie dni oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych w ramach akcji „Różaniec do granic nieba”. W niedzielę różaniec o godz. 16:00 w pozostałe dni o godz. 17:30. Szczegółowe informacje umieszczone są w gablocie parafialnej.

4. Od następnej niedzieli w sklepiku dostępne będą Świece Caritas

5. W przyszłą sobotę na godz. 9:00 zapraszam chętnych do pomocy przy dokończeniu remontu organistówki i sprzątania pomieszczeń pod tej ściem na chór.

6. Podziękowania dla Państwa Elżbiety i Sławomira Patora za pomoc w remoncie podstawy pomnika znajdującego się na terenie przykościelnym, a także oczyszczenie terenu z liści.

7. Podziękowania dla szafarza Dariusza Mroczka za prace w piwnicy przykościelnej.

8. Należą się też podziękowania za sprzątanie kościoła, terenu wokół kościoła i piękne kwiaty dla mieszkańców Sierżni. W następnej kolejności służbę podejmą mieszkańcy Starych Skoszew.